เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 4 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

พิธีเปิดโครงการ"20 ของขวัญ พม.มอบสู่ประชาชน"

จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 57

ลอยกระทง 57

รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

นักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์

คุณหมอใจดี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
291091 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295