เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 39 Slideshow Image 40 Slideshow Image 42 Slideshow Image 43 Slideshow Image 45
  บริจาค  
Untitled Document
"ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้"
หากท่านผู้มีจิตเมตตาสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ บุคคลเร่ร่อน ขอทาน ไร้ที่พึ่ง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ท่านสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ จองเลี้ยงอาหาร ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
บริจาคเงิน
เงินที่ท่านส่งมาจะนำไปสนับสนุนทางด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ ผู้รับการสงเคราะห์จะเกิดความรู้สึกภูมิใจว่าตนได้รับความรักและความห่วงใยจากผู้มีจิตเมตตา อันจะนำไปสู่การเห็นนคุณค่าในตัวเองและเกิดความมั่นใจในตัวเอง

โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ 2 วิธี คือ

โอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิกุศลการ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 123-1-39159-6
(กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาแบบฟอร์มการบริจาคเงินและสำเนาการโอนเงินแจ้งให้สถานสงเคราะห์ฯ ทราบทางหมายเลข Fax : 02-584-3295 เพื่อทางสถานสงเคราะห์ฯ จะได้ทำใบบริจาคและหนังสือตอบขอบคุณมายังท่านผู้้มีจิตเมตตา)

ติดต่อบริจาคโดยตรง ได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 78/12 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
378609 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295