เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 39 Slideshow Image 40 Slideshow Image 42 Slideshow Image 43 Slideshow Image 45
  บริจาค  
Untitled Document
"ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้"
หากท่านผู้มีจิตเมตตาสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ บุคคลเร่ร่อน ขอทาน ไร้ที่พึ่ง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ท่านสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ จองเลี้ยงอาหาร ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
บริจาคสิ่งของ
  เช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องนอน เครื่องเรือน เครื่องเขียน หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ท่านสามารถติดต่อขอบริจาคโดยตรงได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 78/12 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โดยมีรายการสิ่งของที่มีความจำเป็น ดังนี้
 
 
รายการ จำนวน
ข้าวสาร ไม่จำกัด
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค(เดทตอล) ไม่จำกัด
น้ำยาไฮเตอร์ ไม่จำกัด
พาราเซตามอล ไม่จำกัด
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
378595 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295