เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฎิบัติงานบริการ (ช่วยงานพยาบาล)  
    ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564  
    งบทดลอง ธ.ค. 63  
    ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564  
    ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  
    ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    งบทดลอง พ.ย. 63  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะ  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะ  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2564 การซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม2564-กันยายน 2564 ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
451155 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295