เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    รายละเอียดเงินฝากผู้รับ60 เดือน ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    รายงานแสดงเงินแผ่นดิน  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    รายงานการเบิกจ่าย(งบกระทบยอด ก.ย.60)  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    เงินทดลองรายวัน ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
    รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 60  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
    รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินสิงหาคม60  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
451202 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295