เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2560  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559  
    ราคากลาง พัสดุประเภทอาหาร ปีงบประมาณ 2560  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559  
    เอกสารประกวดราคาพัสดุประเภทอาหาร ปีงบประมาณ 2560  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559  
    ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหาร ปีงบประมาณ 2560  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559  
    พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2558  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 11/2558  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 9/2558  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558  
    ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์( e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558  
    คอนเสริ์ตการกุศล "เติมรัก เติมใจ ปันรักให้คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี"  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
451152 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295