เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    งบทดลอง พ.ย. 63  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะ  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะ  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563  
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2564 การซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม2564-กันยายน 2564 ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564-กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
    งบทดลอง ต.ค. 63  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
    การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
476444 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295