เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิกา  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตั้งแต่ เดือนเมษายน - กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563  
    ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563  
    รายงานงบทดลอง ม.ค. 63  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
    รายงานงบทดลอง ธ.ค. 62  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  
    รายงานงบทดลอง พ.ย. 62  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๖๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
    รายงานงบทดลองรายวัน ต.ค.62  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๖๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
    วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร พม.  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
476475 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295