เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 4 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 11/2558  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 9/2558  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558  
    ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์( e-bidding)  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558  
    คอนเสริ์ตการกุศล "เติมรัก เติมใจ ปันรักให้คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี"  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558  
    พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2558  
    ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
    พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557  
    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ.2557  
    ยินดีต้อนรับสู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
257651 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295