เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 66 Slideshow Image 76 Slideshow Image 77 Slideshow Image 78 Slideshow Image 79 Slideshow Image 80
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    รายงานการเบิกจ่าย(งบกระทบยอด ก.ย.60)  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    เงินทดลองรายวัน ก.ย.60  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560  
    ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
    รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 60  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
    รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินสิงหาคม60  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
    รายงานเงินสดคงเหลือ ส.ค.60  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
    รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ส.ค.60  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
    รายงานการเบิกจ่าย(งบกระทบยอด)สิงหาคม60  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
  หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
426197 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295