เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 35 Slideshow Image 36 Slideshow Image 37 Slideshow Image 38 Slideshow Image 39 Slideshow Image 40 Slideshow Image 41
  บริจาค  
Untitled Document
"ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้"
หากท่านผู้มีจิตเมตตาสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ บุคคลเร่ร่อน ขอทาน ไร้ที่พึ่ง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ท่านสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ จองเลี้ยงอาหาร ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
  ท่านสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิชาชีพจากการฝึกวิชาชีพของผู้รับการสงเคราะห์ ซึ่งเป็นพัฒนา เตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้แก่ผู้รับการสงเคราะหตามความถนัดและความสนใจ  
 
หมวก
ราคา 130 บาท
ยาดมสมุนไพร
ราคา 15 บาท
พรมเช็ดเท้า
ราคา 150 บาท
พวงกุญแจดอกทิวลิป
ราคา 89 บาท
กระเป๋าพวงกุญแจ
ราคา 100 บาท
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
320034 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295