เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  บริจาค  
Untitled Document
"ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้"
หากท่านผู้มีจิตเมตตาสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ บุคคลเร่ร่อน ขอทาน ไร้ที่พึ่ง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ท่านสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ จองเลี้ยงอาหาร ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
  ท่านสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิชาชีพจากการฝึกวิชาชีพของผู้รับการสงเคราะห์ ซึ่งเป็นพัฒนา เตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้แก่ผู้รับการสงเคราะหตามความถนัดและความสนใจ  
 
หมวก
ราคา 130 บาท
ยาดมสมุนไพร
ราคา 15 บาท
พรมเช็ดเท้า
ราคา 150 บาท
พวงกุญแจดอกทิวลิป
ราคา 89 บาท
กระเป๋าพวงกุญแจ
ราคา 100 บาท
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
476464 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295