เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 65
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 8 8 16
เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 190 79 269
ขอทานไทย 0 0 0
ขอทานต่างด้าว 1 4 5
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 129 59 188
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 326 146 472
เขมร 0 2 2
พม่า 0 0 0
ลาว 1 0 1
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 1 2 3
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 72 44 116
ผู้พิการ 26 5 31
ผู้ป่วยทางจิตเวช 166 76 242
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 57 19 76
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
397094 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295