เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 4 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 12 10 22
เร่ร่อน 174 59 233
ขอทานไทย 12 3 15
ขอทานต่างด้าว 13 23 36
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 106 30 136
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 304 102 406
เขมร 1 15 16
พม่า 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 12 8 20
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 65 38 103
ผู้พิการ 42 11 53
ผู้ป่วยทางจิตเวช 160 54 214
ผู้ป่วยทางกาย 45 20 65
คนปกติ 5 2 7
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
248115 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295