เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 4 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 9 9 18
เร่ร่อน 77 22 99
ขอทานไทย 9 2 11
ขอทานต่างด้าว 14 21 35
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 105 32 137
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 313 104 417
เขมร 14 21 35
พม่า 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 14 8 22
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 70 38 108
ผู้พิการ 28 6 34
ผู้ป่วยทางจิตเวช 135 46 181
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 80 32 112
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
264139 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295