เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 4 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 9 9 18
เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 211 69 280
ขอทานไทย 0 0 0
ขอทานต่างด้าว 1 6 7
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 112 42 154
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 332 120 452
เขมร 0 3 3
พม่า 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 1 3 4
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 69 39 108
ผู้พิการ 75 31 106
ผู้ป่วยทางจิตเวช 163 60 223
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 8 7 15
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
298145 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295