เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 66 Slideshow Image 76 Slideshow Image 77 Slideshow Image 78 Slideshow Image 79 Slideshow Image 80
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 8 8 16
เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 192 76 268
ขอทานไทย 0 0 0
ขอทานต่างด้าว 0 0 0
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 128 56 184
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 327 140 467
เขมร 0 0 0
พม่า 0 0 0
ลาว 1 0 1
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 0 0 0
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 72 44 116
ผู้พิการ 26 5 31
ผู้ป่วยทางจิตเวช 166 76 242
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 57 19 76
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
422141 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295