เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 4 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 9 9 18
เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 200 66 266
ขอทานไทย 9 2 11
ขอทานต่างด้าว 15 26 41
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 100 33 133
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 317 110 427
เขมร 0 16 16
พม่า 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 16 10 26
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 69 39 108
ผู้พิการ 75 31 106
ผู้ป่วยทางจิตเวช 163 60 223
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 8 7 15
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
277716 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295