เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  เกี่ยวกับเรา  
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
สมัคร 8 7 15
เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 191 81 272
ขอทานไทย 2 0 2
ขอทานต่างด้าว 5 3 8
สิ้นสุดการรักษาจาก รพ. 133 69 202
เชื้อชาติ
สถิติ ณ วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ไทย 332 157 489
เขมร 2 2 4
พม่า 0 0 0
ลาว 1 0 1
เด็กชายและเด็กหญิงเขมร 4 1 5
กลุ่มผู้รับบริการ
สถิติ ณ วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
     
สถิติ ชาย หญิง รวม
ผู้สูงอายุ 72 44 116
ผู้พิการ 26 5 31
ผู้ป่วยทางจิตเวช 166 76 242
ผู้ป่วยทางกาย 14 3 17
คนปกติ 57 19 76
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
451143 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295