เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  บริจาค  
Untitled Document
"ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้"
หากท่านผู้มีจิตเมตตาสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ บุคคลเร่ร่อน ขอทาน ไร้ที่พึ่ง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ท่านสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ จองเลี้ยงอาหาร ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
บริจาคเงิน
เงินที่ท่านส่งมาจะนำไปสนับสนุนทางด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ ผู้รับการสงเคราะห์จะเกิดความรู้สึกภูมิใจว่าตนได้รับความรักและความห่วงใยจากผู้มีจิตเมตตา อันจะนำไปสู่การเห็นนคุณค่าในตัวเองและเกิดความมั่นใจในตัวเอง

โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ 2 วิธี คือ

โอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิกุศลการ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 123-1-39159-6
(กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาแบบฟอร์มการบริจาคเงินและสำเนาการโอนเงินแจ้งให้สถานสงเคราะห์ฯ ทราบทางหมายเลข Fax : 02-584-3295 เพื่อทางสถานสงเคราะห์ฯ จะได้ทำใบบริจาคและหนังสือตอบขอบคุณมายังท่านผู้้มีจิตเมตตา)

ติดต่อบริจาคโดยตรง ได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 78/12 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
483731 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295