เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 83 Slideshow Image 84 Slideshow Image 85 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
  เกี่ยวกับเรา  
มูลนิธินี้มีชื่อว่า"มูลนิธิกุศลกร" มีชื่อย่อว่า ก.ศ.ก.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "MERIT HANDS FOUNDATION" มีชื่อย่อว่า M.H.F.

มูลนิธิกุศลกร

เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ รูปวงกลม ภายในวงกลมเป็นรูปคนไร้ที่พึ่ง (คนพิการ คนชรา คนวัยทำงานที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เด็กๆ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนหรือถูกทอดทิ้ง) ด้านนอกวงกลม ด้านบนเป็นตัวอักษรภาษาไทยชื่อ "มูลนิธิกุศลกร" ด้านล่างเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษชื่อ "MERIT HANDS FOUNDATION" ระหว่างตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นรูปดอกบัวจำนวน 2 ดอก

โดยสำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ เลขที่ 78/12 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ในการที่จะพัฒนาให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2. เพื่อจัดสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง
4. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
483747 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295